EQUIPO

DIRECCIÓN ARTÍSTICA E PROGRAMACIÓN: Fran Gayo
PRODUCIÓN EXECUTIVA: Analía G. Alonso
COORDINADOR TÉCNICO: Jose G. Campo
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN: Andrea Villa
CONVIDADOS: Anaid Diz
OUFF ESCOLA: Ani Cacabelos
ASISTENTE DE PRODUCIÓN: Roberto Nespereira
ASISTENTE DE COORDINACIÓN TÉCNICA: Jonatan Añel
ASISTENTE DE COMUNICACIÓN: Rebeca Babarro
PRESENTACIÓN DE PROXECCIÓNS: Alberto Lechuga, Víctor Paz Morandeira
TRADUCIÓN DE TEXTOS: Óscar Iglesias
SUBTITULADO DE PELÍCULAS E INTERPRETACIÓN: Adrián Domínguez
COORDINACIÓN DE GALAS: Ana López
PROTOCOLO DE GALAS: Inés Castro, Sandra Pérez
PRESENTACIÓN DE GALAS: Ángel Suanzes, Marta Gómez
REXIDURÍA DE GALAS: Sika Lamas
PRODUCIÓN DE CONCERTOS: David Pedrouzo, Iago Corral
ACONDICIONAMENTO TÉCNICO: Ingevideo
SUBTITULADO EN DCP: NUMAX
IMAXE, DESEÑO E WEB: Betty Ogando
CABECEIRAS DE PROXECCIÓNS: Fotografía: Lucía C. Pan | Edición: Sika Lamas
TEMA CABECEIRA: “El magnetismo” (El mató un un policía motorizado), por cortesía de Limbo Starr
VÍDEO PROMOCIONAL: Sika Lamas
FOTOGRAFÍA: Daniel Gallego, Federico Álvarez
VOLUNTARIADO: Oficina Municipal de Voluntariado – Concello de Ourense, CIFP A Farixa