EQUIPO

DIRECCIÓN ARTÍSTICA E PROGRAMACIÓN: Fran Gayo
PRODUCIÓN EXECUTIVA: Analía G. Alonso
COORDINADOR TÉCNICO: Sika Lamas
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN: Andrea Villa
PRENSA INTERNACIONAL: Alberto Lechuga
CONVIDADOS: Anaid Diz
OUFF ESCOLA: Ani Cacabelos
ASISTENTE DE PRODUCIÓN: Andrea Lorenzo
ASISTENTE DE COORDINACIÓN TÉCNICA: Jonatan Añel
ASISTENTE DE COMUNICACIÓN: Cibrán Tenreiro
ASESORA DE PROGRAMACIÓN: Andrea Franco
COORDINADOR ÁNCORA: Victor Paz
PRESENTACIÓN DE PROXECCIÓNS: Alberto Lechuga, Andrea Franco
TRADUCIÓN DE TEXTOS: Óscar Iglesias
SUBTITULADO DE PELÍCULAS E INTERPRETACIÓN: Adrián Domínguez
PROTOCOLO DE GALAS: Ana López
PRESENTACIÓN DE GALAS: Ángel Suanzes, Marta Gómez
REXIDURÍA DE GALAS: Sika Lamas
PRODUCIÓN DE CONCERTOS: David Pedrouzo, Iago Corral
ACONDICIONAMENTO TÉCNICO: KELONIK
ASISTENCIA TÉCNICA: NUMAX
IMAXE, DESEÑO E WEB: Betty Ogando
CABECEIRAS DE PROXECCIÓNS: José Manuel Mouriño
VÍDEO PROMOCIONAL: Sika Lamas
TEMA VÍDEO PROMOCIONAL: “Telepatizar”, cortesía de Felipe Antunes
FOTOGRAFÍA: Daniel Gallego
VOLUNTARIADO: Oficina Municipal de Voluntariado – Concello de Ourense, CIFP A Farixa