L’IMMAGINE RITROVATA (WIP)

FICHA TÉCNICA

GUIÓN: José Manuel Mouriño
PRODUCIÓN: José Manuel Mouriño  

L’IMMAGINE RITROVATA (WIP)

CINEMA GALEGO
José Manuel Mouriño  |  España, Italia  |  2018  

26.10 | 22:15 | CINES OURENSE PONTEVELLA – GALICINE | ENTRADAS **

**Entradas dispoñibles a partir do 18 de outubro

Este proxecto trata sobre a esencial fraxilidade das imaxes, así como do empeño de quen tenta demorar o maior tempo posible a súa inevitable desaparición final. Para iso, adóptase como exemplo o traballo de restauración e conservación de materiais cinematográficos levado a cabo en L’immagine ritrovata (Cineteca de Boloña), un dos máis importantes laboratorios neste eido.