Do Miñor ao Plata: Os ríos da vida

XAN LEIRA | Galicia-Argentina | 2022 | Documental

Categorías: Panorama Galicia 2022
Día: 24.09.2022 |
Horario: 19:30h |
Lugar: Cineclube Padre Feijóo

Sinopse

As sociedades emigradas en América, xurdidas tralo fenómeno migratorio galego do último terzo do século XIX e as primeiras décadas do XX, sementaron a nosa terra de múltiples iniciativas modernizadoras e transformadoras que promoveron o progreso social, económico, cultural, político e educativo do noso pobo.

Ficha técnica

Director: Xan Leira. Guión/Guion: X. Leira. Música: Enrique Estrada. Fotografía: Nel Pinheiro. Montaxe/Montaje: Ariel Nax. Testimuñas/Testimonios: Ricardo Alonso Barreiro, Pilar Cagiao, María del Carmen Domínguez, Castor Iglesias Pérez, Ricardo Iglesias Pérez, Jorge Peleteiro Casás, Vicente Peña Saavedra, Roberto Pérez Burgo… Duración: 57 minutos. Produtores/ Productores: Montserrat Nogueira, Xan Leira. Produción/Producción: Memoria Documental de Galicia.